کلینیک اورولوژی و ناباروری یوروطب

شماره تماس : ۸۸۵۶۳۲۴۲-۰۲۱

آتروفی بیضه
بیضه

آتروفی بیضه

این مقاله به شرح و بررسی کامل آتروفی بیضه اختصاص دارد. در این وضعیت پزشکی اندازه ی بیضه کوچک شده و از بین رفتن عملکرد را در پی دارد.

ادامه مطلب »