دکتر محمد محسن مظلوم فرد متخصص اورولوژی و ناباروری

محمد محسن مظلوم فرد

متخصص کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
سابقه کار از سال 1391
دکتر علیرضا رضایی متخصص اورولوژی و ناباروری

علیرضا رضایی

جراحی کلیه و مجاری ادراری، ناباروری
کار از سال 1388