کلینیک اورولوژی و ناباروری یوروطب

شماره تماس : ۸۸۵۶۳۲۴۲-۰۲۱

سنگ کلیه
کلیه

سنگ کلیه

وقتی غلظت بعضی از مواد در بدن زیادی می شود، این مواد به شکل بلور یا رسوب در می آیند و در کنار هم، شکل و شمایل یک سنگ را به وجود می آورند

ادامه مطلب »